• Αφαιρέστε το ρολόι από τον καρπό σας

Για την διευκόλυνσή σας αλλά και για το σωστό κούρδισμα του ρολογιού σας, θα ήταν καλό να έχετε αφαιρέσει το ρολόι από τον καρπό σας.

  • Κρατήστε το ρολόι σας πάνω στο χέρι σας

 

Η κορώνα (κουρδιστήρι) του ρολογιού σας μπορεί να έχει πολλές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων του χρόνου, του ημερολογίου ή της ζώνης ώρας κ.α. Τις ρυθμίσεις αυτές τις διαπιστώνετε ύστερα από κάποια μικρά “κλικ” καθώς τραβάτε την κορώνα έξω ή την σπρώχνεται προς τα μέσα.

  • Τραβήξτε την κορώνα (κουρδιστήρι) του ρολογιού.

 

Χρησιμοποιήστε τον αντίχειρα και τον δείκτη για να τραβήξετε προσεχτικά την κορώνα του ρολογιού.

  • Κούρδισμα

 

Αφού τοποθετήστε την κορώνα στην θέση του κουρδίσματος, ξεκινήστε το κούρδισμα του ρολογιού σας. Μπορείτε να στρέψετε την κορώνα μπρος-πίσω μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση. Σταματήστε αμέσως και μην συνεχίζετε να κουρδίζετε όταν αισθανθείτε αντίσταση διότι μπορεί να σπάσει το ελατήριο.

  • Επιστρέψτε την κορώνα στην θέση της.

Πατήστε ή βιδώστε την κορώνα, ανάλογα με τον τύπο του ρολογιού που έχετε, για να την επιστρέψετε στην θέση σας. Είναι σημαντικό να την τοποθετήσετε όπως ακριβώς ξεκινήσατε και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά για να αποφευχθεί η εισχώρηση υγρασίας.

Τα Αυτόματα Ρολόγια κουρδίζονται; 

Η απάντηση:

NAI.

Τα αυτόματα ρολόγια κουρδίζονται. Αν δεν φοράτε το αυτόματο ρολόι σας, αυτό θα σταματήσει. Πριν το φορέσετε κουρδίστε το ρολόι σας όπως ακριβώς αναφέραμε παραπάνω. Στα αυτόματα ρολόγια δεν θα βρείτε αντίσταση. Για αυτό προτείνουμε να τα κουρδίζετε, τουλάχιστον 20 με 30 φορές στρέφοντας την κορώνα (κουρδιστήρι) μπρος – πίσω.